Zmiany w zamówieniach publicznych - nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców

230 wyświetleń

Poradnik "Zmiany w zamówieniach publicznych - nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców" został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Ostatnia „duża” nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych weszła w życie dnia 19 październikaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronier. i wprowadziła kilka istotnych i mniej istotnych zmian. Jak to bywa w życiu, część zmian w prawie zamówień publicznych należy ocenić pozytywnie, a co do pozostałej reszty wyszło jak zwykle, czyli ustawodawca chciał dobrze.

Zacznijmy jednak od początku. Niewątpliwie dobrym pomysłem przyświecającym ustawodawcy było odformalizowanie postępowań na usługi niepriorytetowe, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, o wartości poniżej tzw. progów unijnych, określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe doprowadziło do dalszego uproszczenia procedury zamówień, a obowiązki zamawiającego ograniczają się zasadniczo do dbania aby udzielenie zamówienia nastąpiło w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do...

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz poradnik znajdziesz w nim m.in. informacje o: nowych zasadach wykluczenia wykonawców, waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zmianach w postępowaniu odwoławczym – jak i wiele innych.

Ustawa o zamówieniach publicznych - główne kierunki zmian:

1. Usługi niepriorytetowe – „procedura BIP-owska”;
2. Tajemnica przedsiębiorstwa – zmiana nieznacząca;
3. Zmiany w zasadach wykluczenia wykonawców oraz koniec tzw. „czarnej listy”;
4. Zmiany w zakresie możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego, w tym wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej podmiotu udostępniającego zasoby – koniec handlu referencjami?
5. Umowy o pracę w Pzp – czy to właściwie miejsce na zwalczanie „umów śmieciowych?
6. Zatrzymanie wadium – czy to prawdziwe zmiany?
7. Rażąco niska cena;
8. Ocena ofert - ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
9. Waloryzacja wynagrodzenia;
10. Zmiana w postępowaniu odwoławczym i skargowym.

Grażyna Stefańska

E-book

Nowoczesna Firma S.A.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Pobierz za darmo

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi materiałami. Na podany adres email wysłaliśmy link do pobrania poradnika

Inne poradniki tej firmy