UBEZPIECZENIE OC - NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE O KTÓRYCH MUSISZ WIEDZIEĆ!

7 wyświetleń

Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwanej polisą OC jest obligatoryjnie wymagane u każdego właściciela pojazdu poruszającego się na terenie naszego kraju. Brak jego posiadania skutkuje surową karą pieniężną.

Zasadniczy zakres polisy

Zasadniczy zakres polisy OC jest unormowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych co oznacza, że we wszystkich firmach ubezpieczeniowych jest on identyczny.

Mając polisę OC masz pewność, że w przypadku spowodowania wypadku, kolizji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanym za Ciebie.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty związane nie tylko z uszkodzeniem pojazdu, ale także uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia, zniszczenia, utraty mienia.

To ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty poszkodowanemu należnej mu rekompensaty w tym także kosztów związanych z holowaniem pojazdu, wypożyczenia pojazdu zastępczego.

Zgodnie z obowiązującym prawem za szkodę uważa się również:

a) wsiadanie/wysiadanie z pojazdu

b) bezpośrednio załadowywaniem / rozładowywaniem pojazdu


c)zatrzymanie/postój pojazdu mechanicznego
Zakres polisy określa również:

zakres terytorialny

wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej

lista wyłączeń, gdzie ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody które spowodował ubezpieczony

Co jeszcze warto wiedzieć...?

usługi dodatkowe: niektóre firmy ubezpieczeniowe do polisy OC, oferują również inne usługi, na przykład Zielonej Karty

Zwyżki / zniżki: historia ubezpieczeniowa określonego kierowcy jest priorytetem dla potencjalnych firm ubezpieczeniowych i to często ona decyduje o stawce ubezpieczenia.

Kierowcy którzy, dotychczas jeździli bez kolizyjnie mogą liczyć na dodatkowy bonus (do 70%).

Płać mniej za więcej: czasami towarzystwa ubezpieczeniowe oferując polisę OC, dodatkowo udzielają zniżki na dodatkową polisę AC np. ubezpieczenie szyb, opon. Może się ona okazać bardzo pomocna w przypadku na przykład kradzieży pojazdu.

Take Care

Materiał szkoleniowy

Take Care Polska - odzyskiwanie odszkodowań

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Pobierz za darmo

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi materiałami. Na podany adres email wysłaliśmy link do pobrania poradnika